UNiQ ERP - Informační a ekonomický systém
CZ | EN | ES

ERP - Informační a ekonomický systém

ERP je zkratkou z anglického Enterprise Resource Planning a označuje systém pro řízení produkčních procesů firmy. ERP systém UNiQ je nástrojem, který umožňuje s přesností a důraznou efektivitou řídit všechny důležité vnitropodnikové procesy tak, aby nedocházelo k chybám a firma mohla prosperovat.

Řízení všeho na jednom místě

ERP systém nabízí řízení, plánování i dohled nad produkčními procesy firmy. Obsahuje moduly pro práci a správu různých oblastí, které spolu vzájemně souvisí.

Přehledná fakturace

Například v obsáhlém modulu fakturace je možné vytvářet faktury a dále s nimi pracovat. Práce je zjednodušena, protože se data vkládají do přednastavených šablon. Modul je propojen se skladem, takže se snadno a rychle načítají třeba i jednotlivé položky. Systém eviduje všechny faktury a třídí je také na proplacené a neproplacené, díky čemuž je možné mít perfektní přehled o platební morálce zákazníků. Systém obsahuje i další nástroje pro kontrolu efektivity prodeje.

Sklad, správa majetku a účetnictví

ERP systému UNiQ nabízí i jednoduchou práci se skladem a správou majetku. Má také modul pro účetnictví, které je s ním velice snadné i pro méně zkušené účetní. Systém celou řadu úkolu provádí automaticky, čímž práci velmi ulehčuje. Součástí systému je i modul pro řízení lidských zdrojů, tedy HR modul.

Vyhodnocování dat

Obrovskou výhodu systému je, že všechna data shromažďuje a vyhodnocuje. Je to možné právě díky inteligentnímu propojení jednotlivých modulů. Tím se systém stává potřebným i pro vedoucí pracovníky, protože jim nabízí dokonalý a rychlý přehled o všem, co se ve firmě děje.

Individuální úpravy systému

ERP systém dokáže efektivně pomoci v řízení malých podniků (vhodný je pro firmy minimálně s 5 zaměstnanci) i velkých firem (do cca 50 zaměstnanců). Skvělé je, že je možné software upravit podle individuálních potřeb každé firmy.

Proč si pořídit ERP

  • maximální přehled nad firmou
  • snížení chybovosti
  • zabezpečená firemní data
  • optimalizace workflow
  • efektivní reporty pro vedení
  • vyčištění, narovnání a sjednocení dat
  • zpřehlednění chodu firmy
  • zcela nový pohled na informace
 
Náhled obrazovky
Náhled obrazovky
 


Další moduly

Kontrolní systém
Kontrolní systém
UNiQ je online systém pracující na cloudovém řešení, určený pro kontrolu kvality poskytovaných služeb.
CRM - Systém pro řízení vztahů se zákazníky
CRM - Systém pro řízení vztahů se zákazníky
umožňuje řízení vztahů mezi firmou a jejími zákazníky.
ERP - Informační a ekonomický systém
ERP - Informační a ekonomický systém
je systém pro řízení produkčních procesů firmy.
Docházkový systém
Docházkový systém
je nástroj pro přesnou kontrolu příchozího a odchozího času zaměstnanců do práce a z práce.
Emailingový systém
Emailingový systém
umožnuje komunikaci prostřednictvím e-mailu, která je v systému UNiQ jednoduchá a intuitivní.
Fakturační systém
Fakturační systém
UNIQ má řadu velice zajímavých funkcí, které jsou navzájem propojeny a fungují jako kompaktní celek.
Call centrum
Call centrum
Vlastní, malonákladové, ale přitom plnohodnotné call centrum.
HR - Systém pro personalistiku
HR - Systém pro personalistiku
je jedním ze základních pilířů efektivně fungujícího podniku.
Systém pro vymáhání pohledávek
Systém pro vymáhání pohledávek
CONTROL v systému UNiQ je velice efektivním nástrojem pro správu a vymáhání pohledávek.
Pokladní systém
Pokladní systém
v systému UNiQ je nástrojem, který nabízí absolutní kontrolu nad veškerými finančními transakcemi v podniku.
Projektový management
Projektový management
pro správné stanovení cílů projektů a jejich plnění je základem úspěšného fungování firmy.
Pracovní výkaz
Pracovní výkaz
je obrovským pomocníkem pro každého zaměstnavatele, který chce mít absolutní přehled nad efektivitou práce zaměstnanců.
Úkoly a plánování
Úkoly a plánování
usnadňuje naplánovat úkoly a sladit práci zaměstnanců tak, aby bylo jejich plnění rychlé a efektivní.
Skladová evidence
Skladová evidence
, kterou systém UNiQ nabízí, funguje přesně a neomylně. Určena je především pro vedoucí pracovníky skladu.
Kontrolní systém
Kontrolní systém
UNiQ je online systém pracující na cloudovém řešení, určený pro kontrolu kvality poskytovaných služeb.
CRM - Systém pro řízení vztahů se zákazníky
CRM - Systém pro řízení vztahů se zákazníky
umožňuje řízení vztahů mezi firmou a jejími zákazníky.
ERP - Informační a ekonomický systém
ERP - Informační a ekonomický systém
je systém pro řízení produkčních procesů firmy.